Preuređenja:

Vi nam donosite svoje vozilo te svoju ideju i zamisao – a mi ih ostvarujemo. Vaše vozilo preuredit ćemo u skladu s vašim zamislima.

Prilikom rada često srećemo partnere koji imaju potrebe ne samo za hladnjak tovarnoga prostora, nego zbog svoje djelatnosti na svomu vozilu trebaju provesti manje ili veće preinake. Gradili smo već tovarni prostor pogodan za prijevoz novoizleglih pilića , dijeljeni skladišni prostor s mogućnošću podešavanja dvije različite temperature, na taj način prijevoza više vrsta roba, ali preuredili smo već i normalno vozilo u pogrebno. Pri preuređenju vozila obično koristimo staklenovlaknenu tehnologiju, u isto vrijeme sposobni smo riješiti termoizolaciju tovarnoga prostora te preuređenje vozila u hladnjaču. Naše stranke mogu birati među novim i rabljenim hladnjacima skladišnoga prostora, o tim uređajima više čitajte pod „Hlađenje tovarnoga prostora”.

Preuređenja tijekom radnih zahvata na prvi pogled mogu se činiti zastrašujućima i grubima (naprimjer često puta trebamo rezati krov), međutim konačni rezultat je precizan i točan, u potpunosti udovoljava zahtjevima korištenja a zahvaljujući površini i higijenski zahtjevi se lakše održavaju. Kreativno rješavamo i preuređenja u Pokretne trgovine, preuređenja vrata, izradu dvotemperaturnih prostora te druge potrebe, slobodno nas potražite svojim idejama i potrebama!

Fixing refrigerator Door transformation Space of refrigerator Two different temperatured body Door transformation Service van Service van

© 2020. Fólia és Klíma Kft. ::K3Net