Vozilo za prijevoz novoizleglih pilića:

U ovom preuređenom vozilu novoizlegli pilići se sigurno ne će potužiti na temperaturu! Putovat će u vozilu sa specijalno izrađenim ventilacijskim sustavom, odnosno rashladno-grijnim uređajem.

Baby chick transporter Baby Chick Transporter Day old poultry truck Day old poultry truck

© 2020. Fólia és Klíma Kft. ::K3Net