halottszallitas

Az utolsó út – Információk haláleset bejelentéséről és a halottszállításról

Szakaszok gyors elérése

Ahogy a népi bölcsesség is tartja, az életben két dolog biztos csupán: a halál és a Reszkessetek betörők karácsonykor. Utóbbit könnyedén elkerülhetjük – tölthetjük például a karácsonyt szeretteink körében, a tévénézés mellőzésével -, az előbbivel viszont sajnos mindannyiunknak számolni kell, mint leendő elhunyt mindenképp, legtöbbünknek pedig úgy is, mint az elhunyt hozzátartozója, vagy az eltemetésére kötelezett személy.

Társadalmunkban a halál kezelése jól megszervezett keretek között zajlik. A holtak temetése, szállítása törvényi keretek között szabályozott, mely törvények egyrészt a törvényt alkalmazó kulturális közösség (ország) a halálhoz kapcsolódó tradícióin alapulnak, másrészt közegészségügyi és logisztikai nehézségeket hivatottak rendezni.

Mi a teendő haláleset észlelésekor?

Magyarországon a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról (ugyanezen a címen) a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezik. A végső nyughellyel kapcsolatosakat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény taglalja. Ezen törvény gyakorlati kereteit a “temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról” rendelkező  45/1999. (X. 1.) Korm. rendelet határozza meg.

Ezek alapján dióhéjban halál esetén a formális lépések a következők:

 • A halálesetet elsőként észlelő személy értesíti a halottvizsgálatot végző személyt. Általános, civil körülmények között bekövetkezett halál esetén (otthon, nyilvános területen) ez a személy a “a haláleset helyére vagy a holttest járműről való leemelésének helyére a legrövidebb időn belül hívható háziorvos vagy ezen szolgálat ügyeletes orvosa”. Vagyis: ha halálesetet tapasztalunk, hívjuk a körzetileg illetékes háziorvost (praktikus tanács: ha a halál beálltában nem vagyunk biztosak – például nem vagyunk a halál tényének megállapítására képesített orvosok – , esetleg nem tudjuk a felelős orvos elérhetőségét, hívjuk inkább a mentőszolgálatot).
 • A helyszíni halottvizsgálatot végző orvos ha nem természetes halálra utaló körülményt észlel, értesíti a rendőrséget. Egyéb esetben:
  • a törvényi feltételek fennállása esetén kezdeményezi az elhunyt kórbonctani vizsgálatát
  • megkezdi az elhunyt egészségügyi adatainak beszerzését
  • megállapítja a halál tényét és – amennyiben lehetséges – annak okát;
  • kitölti, vagy megkezdi kitölteni a halottvizsgálati bizonyítványt;
  • megkísérli értesíteni az elhunyt eltemettetésére kötelezettet – az elhunyt házastársát, vagy a törvényes öröklési sorrendben soron következő hozzátartozót – a halál tényéről;
  • amennyiben ez nem sikerül, kezdeményezi a holttest elszállítását;
  • értesíti a haláleset tényéről és adatairól a haláleset helye szerinti illetékes települési önkormányzatot
  • megállapítja, hogy az elhunytnál lévő, személyazonosításra szolgáló iratok között található-e nyilatkozat, amellyel a holttestéből történő szerv-, szöveteltávolítást megtiltotta (Magyarországon a szervek eltávolítása az alapfelállás, azt megtiltani kell, ha valaki nem szeretne donor, oktatási segédanyag, stb. lenni, nem pedig megengedni, ha szeretne).
 • A nem egészségügyi intézményben elhunyt személyt legkésőbb 12 órán belül –  nyilvános területen elhunyt személyt 6 órán belül – kell elszállítani Bizonyos esetekben ez az időkeret 6 illetve 4 órára módosul.
Teendők halálesetkor
Hogyan zajlik és kinek a felelőssége a halottszállítás?

Amennyiben a halál oka természetes, az elszállításról a halottvizsgálatot végző orvos intézkedik. Amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy jelen van, lehetősége van megválasztani a szállítást végző szolgáltatót, amennyiben nincs jelen, a halottvizsgálatot végző orvos értesíti őt a halál és a szállítás tényéről, valamint a szállítást végző szolgáltató adatairól.

Amennyiben a halottvizsgálatot végző orvos nem természetes halálra utaló körülményeket észlel, értesíti a rendőrséget. Az ezt követő minden továbbival kapcsolatban a rendőrség intézkedik, beleértve a halott elszállítását is. Amennyiben a halott oktatási célokra felajánlásra kerül orvostudományi egyetem részére, a szállításról a fogadó egyetem gondoskodik.

Amennyiben a halál oka természetes, kórbonctani vizsgálat nem szükséges és a holttest egészségügyi vagy orvostudományi célokra nem kerül felajánlásra (vagyis minden általános, “hétköznapi” esetben) a halott szállításával, tárolásával, temetésével kapcsolatos költségeket az eltemettetésre kötelezett viseli. Amennyiben felmerül a nem természetes halál gyanúja, az eljárással kapcsolatos költségeket – így a halott az eljárással összefüggő mindennemű szállításának költségét – az ügyben eljáró hatóság viseli. Kórbonctani vizsgálat esetén az vizsgálat intézetbe történő szállítás és a tárolás költségét a vizsgálatot végző intézet viseli. Egészségügyi vagy orvostudományi célokra felajánlott holttest szállításának költségét a fogadó intézmény viseli.

Miután mindennemű vizsgálat és eljárás lezajlott, az illetékes önkormányzat elkészíti a halotti anyakönyvi kivonatot, az eljáró hatóság kiállítja a temetési engedélyt (ha volt eljárás). Ezt követően a holttest a temetkezési szolgáltatóhoz, vagy a temetőhelyre kerül, a további teendőket a megbízott szolgáltató és a megbízó eltemettetésre kötelezett közösen intézik. Amennyiben eltemettetésre kötelezett személy nem jelölhető ki, a temetésről az elhunyt legutolsó lakhelye szerinti települési önkormányzat gondoskodik.

A temetkezési szolgáltató

A temetkezési szolgáltató – temetkezési vállalat – feladata, hogy az elhunyttal kapcsolatos mindennemű teendőkkel tisztában legyen, az elhunyt hozzátartozóit segítse az ügyintézésben, elvégezze azokat a feladatokat, amikre a legtöbbünk gondolni sem akar. Ő végzi a szállítást, intézkedik a megfelelő tárolásról, hamvasztás esetén a hamvasztásról, uránról, koporsóról, és magáról a temetésről is, a hozzátartozókkal együttműködve, az ő kívánságaikat és az elhunyt rendelkezéseit teljesítve, a mindennemű kegyeleti szempontokat és törvényi rendelkezéseket figyelembe véve.

Egy temetés nem olcsó. A temetkezési szolgáltatás igénybevétele nem olcsó. Ha a soha nem látott nagybácsi anyósának a fivérének a dédöreganyját kell eltemetni, akinek az öröksége némi tartozás, minden bizonnyal a “halottról jót vagy semmit” elve nehezen tartható a temetkezési vállalat által kiállított számla láttán. Másrészt viszont egy tragikus eseményt követően felbecsülhetetlen segítség lehet egy professzionális szolgáltató, aki végigkísér minket az úton, amin nem akarunk végigmenni.

A törvényből egyértelműen kiderül, hogy a halott eltemetése minden esetben kötelező, további, részletes szabályozás szerint. Az egyik sarkalatos szabály, hogy a “halott kezeléséhez” – a temetéssel kapcsolatos mindennemű tevékenységek elvégzéséhez – temetkezési szolgáltató igénybevétele kötelező. Ennek egy nagy előnye, hogy az összes szabály betartása, a feladatok szakszerű elvégzése teljes egészében a temetkezési szolgáltató feladata és felelőssége. Szabályokból és feladatokból márpedig akad bőven.

A halottszállítás - Ki, mivel, hogyan?

Rögtön az első lépés, a halott szállítása nem történhet akárhogy. Ugyan kegyeleti okokból a halott személynek számít, a szállítása viszont nem történhet a személyszállítás szabályai alapján. A nemzetközi halottszállítást két egyezmény szabályozza, az 1973-as, 80. Strasbourgi egyezmény és az 1937-es – a halottak szállításáról szóló – Berlini egyezmény. Ezeken felül a legtöbb országnak saját szabályai is vannak.

Magyarországon “holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban (szállítókoporsóban) lehet.” Továbbá: “Az elhunytat erre a célra kialakított és rendszeresített, zárt közúti halottszállító járművel szabad szállítani.”. Vagyis: a halott szállításához speciális halottszállító autó szükséges, amit kizárólag erre a célra lehet használni.

A halott szállítása – a körülményeknek és az alkalmazandó szabályoknak megfelelően – településen belül történhet egy a célnak megfelelő hordágyon, rögzítve, felöltöztetve vagy lepedővel fedve. Településen kívül a szállításhoz minden esetben koporsót kell használni. Speciális esetekben (nem természetes halál, fertőző betegség, stb.) további kellékek is szükségesek lehetnek, például légmentesen zárt fém belső koporsó vagy műanyag zsák.

A szállító járművet “belülről résmentes, fertőtleníthető fém vagy műanyag lemezzel kell bélelni, jól zárható ajtóval ellátni, és a koporsó (hordágy) rögzítésére alkalmassá kell tenni.” Nem meglepő, Semmelweis Ignác óta ismerjük a halottak körüli munkavégzés utáni fertőtlenítés fontosságát. A vonatkozó rendelet így szabályozza a fertőtlenítést: “Fertőző betegségben elhalt szállítása után a kocsit azonnal, egyébként havonta fertőtleníteni kell, amelyről naplót kell vezetni. A napló tartalmazza a fertőtlenítés időpontjára, helyére és a fertőtlenítés módjára vonatkozó adatokat.” A fertőtlenítés a szolgáltató telephelyén, erre a célra kijelölt helyen, meghatározott módon történhet.

Halottszállító - Fólia és klíma Kft.

A természetes folyamatok lassítása végett a halottat a temetésig (vagy a hamvasztásig) a megfelelő hőmérsékleten kell tartani. A szállításkori hőmérsékletről az alábbi paragrafus rendelkezik: “Holttestet temető, temetkezési emlékhely és hamvasztóüzem ingatlanán kívül halottszállító autóban március 1. és szeptember 30. között vagy 90 percnél hosszabb idejű szállítás esetében legfeljebb +18 °C-on lehet szállítani.”

A szállítható halottak száma a kialakított rakodótér, és a fennmaradó hasznos teher függvényében alakul. Az átalakított jármű új forgalmi engedélyében feltüntetésre kerül a jármű funkciója (halottszállító) és a szállítható halottak száma.

A rendelkezések megtartása mellett bőségesen nyílik lehetőség a jármű további konfigurálására. A nálunk készülő halottszállítók rakodótere – a szabályoknak megfelelően – üvegszálas műanyag burkolatot kap, melyet hézagmentesen tömítünk. A halottak elhelyezésére rozsdamentes acélpolcokat alakítunk ki, melyek tökéletesen fertőtleníthetők és ellenállnak az igénybevételnek is. A polcokhoz a szállítandó elhunytak számának megfelelő mennyiségű rögzítőpontot alakítunk ki. Az így elkészült raktér minden szabályozásnak megfelel.

A gépjárművet hűtőgéppel is felszereljük. Rövid távú, belföldi szállításra alkamasak lehetnek költséghatékonyabb megoldások, viszont ha számítani lehet komplikáltabb szállítási megbízásokra, egy kisebb teljesítményű raktérhűtő berendezést javaslunk. Ez szükség esetén lehetővé teszi a halott szállítását tartósan 0-4 °C hőmérsékleti tartományban. Az alkalmas készülékek palettájában szerepelnek alacsony profilú és rejtett készülékek is, így a gépjármű “illő megjelenése” is biztosítható.

diszkrét raktérhűtő

A kötelező felszerelésen túl lehetőség van egyéb funkcionális, kényelmi és esztétikai megoldások kialakítására. Igény szerint kialakíthatunk egy különálló rekeszt a különféle szerszámok tárolásához, melyek nem érintkeznek közvetlenül a halottakkal, így könnyebbé, biztonságosabbá, higiénikusabbá válik a munkavégzés. A polcok végére gumi görgőket helyezhetünk, melyek csökkentik a rakodással járó zajt, ami a temetőkben történő munkavégzés során igencsak kívánatos lehet.

Ha már a zajnál tartunk: Érdemes lehet elgondolkodni egy teljesen elektromos megoldáson. A jelenleg kapható tisztán elektromos haszongépjárművek településen belül, rövid távon kiválóan alkalmasak a napi munkavégzésre, és tisztán elektromos raktérhűtő berendezések is kaphatók. Egy ilyen, elektromos halottszállító nem csak zajmentes, hanem környezetkímélő is.

Az elhunyt hozzátartozójaként, eltemettetésére kötelezettként két fontos szempont merülhet fel a temetkezési ügyek intézése kapcsán: hogy a temetés úgy történjen, ahogy az elhunyt és a hozzátartozók kívánják, és hogy mennyit fizetünk mindezért. Bármennyire is kellemetlen szembesülni ezzel, a temetkezésnek van üzleti oldala, a temetkezési szolgáltató egy profitorientált vállalkozás, aminek a szolgáltatást igénybe vevők az ügyfelei. A temetkezési vállalkozó és az alkalmazottai ebből élnek, haszon fejében végzik a munkájukat, az ügyfélnek pedig jogos elvárása, hogy azt kapja a pénzéért, amit megrendelt.

A temetkezési szolgáltatás során az emberi tényező különösen fontos. Kellemetlen, kényelmetlen, intim, fájdalmas esemény. A vállalkozó és alkalmazottai ügyfelekkel való bánásmódja, megjelenése, viselkedése a hozzátartozók és az elhunyt felé éppen olyan fontos, mint maga a munkavégzés. Ennek az “imázsnak” a része a szállító jármű is. Ez az első – és sok esetben – egyetlen olyan eszköz, amivel a hozzátartozók találkoznak, ez a szolgáltató “kirakata” és “reklámtáblája”, megítélésének meghatározó eleme. Temetkezési vállalkozóként ezért különösen fontos odafigyelni a szállító legapróbb részleteire, olyan járművet választani, úgy kialakítani és karbantartani, hogy az megfelelően reprezentálja a vállalkozást. Hozzátartozóként pedig érdemes nagyon alaposan szemügyre venni a szállító járművet, nagyon sokat lehet megtudni általa a szolgáltatóról.

Ha ön temetkezési szolgáltatóként szeretne többet megtudni a halottszállító jármű beszerzéséről, átalakításáról, kérdéseit felteheti az alábbi elérhetőségeken:

Fólia és Klíma Kft.

info@rakterhutok.hu
+36 20 946 28 00
7624 Pécs, Diófa u. 2/1.


  A bejegyzésben hivatkozott rendeletek:

  1999.évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről:
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.tv

  145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról:
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900145.kor

  351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról:
  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300351.kor

  Hozzászólás

  Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.